Katedra na Wawelu

Pierwsza katedra na Wzgórzu Wawelskim została wybudowana w okresie panowania Bolesława Chrobrego. Druga, tzw. hermanowska powstała z rozkazu Bolesława Śmiałego, a ukończył ją Bolesław Krzywousty. W 1305 roku katedra spłonęła. Ocalała jedynie romańska krypta św. Leonarda.
Trzecia, gotycka budowla, zaczęła być budowana za panowania Władysława Łokietka, a ukończono ją, gdy na tronie zasiadał Kazimierz Wielki. Była to trójnawowa bazylika z transeptem, prezbiterium, ambitem i trzema wieżami, która w następnych wiekach została otoczona wieńcem kaplic. Liczne przebudowy w dość istotny sposób zmieniły wygląd katedry. Dziś stanowi ona fascynujący zlepek stylów architektonicznych, od romańskiego po secesję. Największy wpływ na obecny wygląd świątyni miała renowacja przeprowadzona na przełomie XIX i XX w. Katedra wzbogaciła się wtedy o dzieła sztuki modernistycznej i nagrobki św. Jadwigi i Władysława Warneńczyka.
W centralnym punkcie katedry znajduje się barokowa konfesja św. Stanisława. W trumnie-relikwiarzu umieszczone zostały szczątki świętego. Przez wieki miejsce to stanowiło tzw. Ołtarz Ojczyzny, na którym najcenniejsze trofea wojenne składali królowie polscy.

—–

Nowoczesne, funkcjonalne ogrodzenia Katowice proponują zarówno na prywatną posesję, jak i dla firm.

—–

Katedra Wawelska to nie tylko najsłynniejsza w Polsce nekropolia królewska – obok królów pochowani zostali biskupi krakowscy i najbardziej zasłużeni dla ojczyzny Polacy.
Po obu stronach nawy głównej umieszczone zostały cenotaf Władysława Warneńczyka, nagrobek Władysława Jagiełły oraz pomniki zasłużonych dla Krakowa biskupów Jana Małachowskiego, Marcina Szyszkowskiego i Piotra Gembickiego. Na końcu prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz oraz tron biskupa Gembickiego. Po zachodniej stronie prezbiterium znajduje się nagrobek Władysława Łokietka, po wschodniej nagrobek Kazimierza Wielkiego oraz nagrobek i insygnia grobowe św. królowej Jadwigi. Wschodnią, zewnętrzną ścianę prezbiterium zdobią dwa monumentalne pomniki króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i królowej Eleonory z Habsburgów oraz króla Jana III Sobieskiego i królowej Marii Kazimiery.

Katedra otoczona jest kaplicami. Do najsłynniejszych należą: renesansowa Kaplica Zygmuntowska, barokowa Kaplica Wazów, Kaplica Świętokrzyska, Kaplica Jana Olbrachta czy też Kaplica Zebrzydowskiego. W kryptach katedry znajduje się wiele grobów. Spoczywają tu między innymi Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, król Jan III Sobieski, królowa Maria Kazimiera, król Michał Korybut Wiśniowiecki, Tadeusz Kościuszko, gen. Władysław Sikorski. Pochowani tutaj zostali także królowie Stefan Batory, Władysław IV Waza, Zygmunt II August, August II Mocny, Zygmunt III Waza czy Jan Kazimierz Waza.

Katedrze na Wawelu nie dorównuje żadna inna katedra w Polsce. Wrocławska katedra na Ostrowie Tumskim zachwyca raczej położeniem i otoczeniem. Atrakcyjny, niejeden apartament Wrocław oferuje w z widokiem na tę bardzo piękną i imponującą budowlę, która jednakże nie ma aż tak wybitnego znaczenia jak wawelska katedra.